Gün geçtikçe dijital hale gelen ve küreselleşen dünyada ofis yaşamı ve organizasyonu da değişime uğramaktadır. Bugün ofisler bilgiye erişimden çok bilgiden çözüm ve fikir üretmek üzerine bir yapılanmaya sahiptirler. Dolayısıyla yeni nesil ofis tasarım anlayışı, doğru aydınlatma ile yaratıcılığın ve üretkenliğin desteklenmesine ihtiyaç duyar. Ofis ortamları, değişen yeni anlayışla iletişim ve paylaşımın ön planda olduğu mekanlar haline gelmiştir.

Tek kişilik bireysel çalışma alanları, kapalı kapılar, uzun ve sıkıcı koridorlar yerini çalışanların motivasyonunu sağlayacak geniş açık alanlara, mobilyalarla tanımlanmış fonksiyonlara ve şeffaflığa bırakmıştır. Gelişen teknoloji, ofis ve idari binaların aydınlatılmasında hızla kullanılmaya başlamıştır. Servis ömrünün uzun, enerji tüketiminin düşük olması bu sistemi ofislerde oldukça avantajlı hale getirir. Ada berrak elektrik teknolojideki son gelişmeleri ürünlerine hızla adapte ederek, kalite, güvenirlilik ve kesintisiz performans için tasarlanan ürün gamını sürekli güncel tutmaktadır.

Toplantı Salonu Aydınlatma

Koridor ve Dolaşım Alanları

Yemekhane ve Kafeteryalar

Açık Ofis Alanları

Wc ve Islak Hacimler

Özel Ofisler İçin Aydınlatma

Dış Aydınlatma